Výbory

Organizační výbor

  • Kubátová Hana FIT, ČVUT v Praze
  • Jan Schmidt FIT, ČVUT v Praze
  • Petr Fišer FIT, ČVUT v Praze
  • Jaroslav Borecký FIT, ČVUT v Praze
  • Martin Daňhel FIT, ČVUT v Praze
  • Martin Chloupek FIT, ČVUT v Praze
  • Jan Pospíšil FIT, ČVUT v Praze
  • Tomáš Vaňát FIT, ČVUT v Praze
  • Pavel Vít FIT, ČVUT v Praze
  • Jindra Vojíková FIT, ČVUT v Praze

Programový výbor

  • Baláž Marcel SAV, Bratislava
  • Dobai Roland SAV, Bratislava
  • Dobiáš Radek FIT, ČVUT v Praze
  • Dohnal Jan ON SEMI, Návrhové středisko Brno
  • Drábek Vladimír FIT, VUT v Brně
  • Dudáček Karel FAV, ZČU v Plzni
  • Dvořák Václav FIT, VUT v Brně
  • Fišer Petr FIT, ČVUT v Praze
  • Flochová Jana FIIT, STU v Bratislavě
  • Fučík Otto FIT, VUT v Brně
  • Gramatová Elena FIIT, STU v Bratislavě
  • Jelemenská Katarína FIIT, STU v Bratislavě
  • Kořenek Jan FIT, VUT v Brně
  • Kotásek Zdeněk FIT, VUT v Brně
  • Kubátová Hana FIT, ČVUT v Praze
  • Kubr Jan FEL, ČVUT v Praze
  • Lórencz Robert FIT, ČVUT v Praze
  • Martínek Tomáš FIT, VUT v Brně
  • Novák Ondřej FMIMS, TU v Liberci
  • Plíva Zdeněk FMIMS, TU v Liberci
  • Rozkovec Martin FMIMS, TU v Liberci
  • Schmidt Jan FIT, ČVUT v Praze
  • Stopjaková Viera FEI, STU v Bratislavě
  • Strnadel Josef FIT, VUT v Brně
  • Vašíček Zdeněk FIT, VUT v Brně
  • Vavřička Vlastimil FAV, ZČU v Plzni
  • Vlček Karel FAI, UTB ve Zlíně