Organizační pokyny a termíny

Důležitá data

 • 15. června 2012  24. června 2012 - odeslání příspěvků doktorandů (prodlouženo)
 • 16. července 2012  20. července 2012 - vypracování posudků recenzenty (prodlouženo)
 • 11. srpna 2012 - zaslání finálních příspěvků (camera ready)
 • 15. srpna 2012  31. srpna 2012 - registrace účastníků a platba konferenčního poplatku
 • 10. září - 12. září 2012 - seminář PAD, Milovy ve Žďárských vrších

Registrace

Poplatky

 • Vložné pro všechny účastníky činí 2800,- Kč. Vložné zahrnuje výdaje na organizaci celé akce, vydání sborníku a veškerou stravu.
 • Prosíme o zaplacení vložného do termínu registrace (31.8.) bankovním převodem (viz registrační formulář).
 • Ubytování si každý účastník hradí sám v místě konání semináře. 

Ubytování

 • Ubytování pro všechny zaregistrované účastníky je zařízeno
 • Členové programového výboru (a ostatní nestudenti) budou bydlet v jednolůžkových pokojích
 • Doktorandi budou bydlet po dvou. Vytváření dvojic se bude řešit na místě, na dobrovolné bázi. Máte-li svého oblíbeného spolunocležníka (spolunocležnici), při příjezdu jej/jí nahlašte
 • Ubytování si každý platí sám. Cena (se snídaní) za jednolůžkový pokoj je 840,- Kč, za dvoulůžkový 1170,- Kč

Příspěvky

 • Pro správu příspěvků je použit stejně jako loni nástroj EasyChair. Zde je třeba se opět zaregistrovat a vložit příspěvek. Příspěvky budou publikovány ve sborníku (formát A4). Předpokládaný rozsah jednoho příspěvku je 6 stran formátu A4. Jazyk příspěvků je angličtina, čeština, slovenština. Formátování je patrné ze šablon. Šablonu je možné stáhnout ve formátu PDF, DOC, Latex.
 • Oponenti a recenzenti, pro hodnocení vybraných příspěvků použijte také aplikaci EasyChair.

Prezentace:

Svou práci bude student představovat i veřejně - formou prezentace (20 minut + 10 min diskuze). Studenti budou mít k dispozici notebook a dataprojektor. Prezentace bude možné nahrát vždy před začátkem sekce.

Prezentace by měla být stručná, úderná, jasná, zajímavá; jejím obsahem by mělo být:

 • Doktorand 1. ročníku: krátké sdělení o uvažovaném tématu, případně je-li nějaký zajímavý výsledek; spíše se předpokládá diskuse nad možným zaměřením disertace

 • Doktorand 2. ročníku: představení obsahu tezí disertační práce, které se předkládají ke státní doktorské zkoušce, jasně definované cíle disertační práce a způsoby jejich dosažení

 • Doktorandi posledních ročníků: předpokládané výsledky disertační práce, struktura disertační práce (v podstatě obhajoba disertační práce nanečisto)

Více informací naleznete na této www stránce.