Ing. Radek Dobiáš, Ph.D.

Pracuje jako vedoucí vývojového pracoviště ve firmě AŽD Praha s.r.o., která je předním českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy. V současné době se kromě řízení projektů zabývá návrhem systémů a analýzou rizik a posuzováním bezpečnosti systémů. Podílel se na vývoji automatického bloku ABE-1, kompenzátoru ohrožujících proudů CDC-1 pro elektrickou jednotku řady 680 Pendolino a v neposlední řadě na systému kolejových obvodů KOA-1. Zastupuje Českou republiku při jednáních ohledně evropských norem pro systémy detekce kolejových vozidel. Je spoluautorem několika patentů a užitných vzorů v oblasti návrhu železničních zabezpečovacích zařízení. Současně je odborným asistentem na ČVUT, Fakultě informačních technologií, Katedře číslicového návrhu.

Podrobnosti: http://users.fit.cvut.cz/~dobiasr/