Doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc.

Ing. Pavel Fuchs, CSc.

V současnosti je jeho pracovištěm Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kde je vedoucím Oddělení spolehlivosti a rizik na Ústavu řízení systémů a spolehlivosti na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Zabývá se vědecko-výzkumnou činností a technickou pomocí průmyslu při řízení spolehlivosti a rizika. Má praktické zkušenosti v oblastech analýzy spolehlivosti a rizika v energetice a průmyslu, programu řízeného stárnutí kabelů jaderných elektráren (byl zaměstnán ve firách ABEGU, a.s. Tanvald a EGÚ Praha, a.s.).

Podrobnosti: http://risk.rss.tul.cz/Members/PaF/public/ing-pavel-fuchs-csc