Úvod

Vítejte na internetových stránkách osmého ročníku semináře PAD - Počítačové architektury a diagnostika. Semináře PAD pokračují v tradici seminářů konaných v 80. letech pod názvem "Diagnostika mikroprocesorů", jejichž vůdčí osobností byl dnes již zesnulý prof. Ing. Jan Hlavička, DrSc.

V tomto roce je pořadatelem semináře PAD Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze.

Letošní seminář PAD 2012 se uskuteční v Českomoravské vrchovině na Milovech ve Žďárských vrších v termínu 10. 9. - 12. 9. 2012 v OREA Hotelu Devět Skal.

Cílem semináře je vytvořit neformální prostředí, kde budou doktorandi informovat o výsledcích své výzkumné činnosti v doktorském studiu formou recenzovaného příspěvku publikovaného ve sborníku a ústní prezentace. Po prezentaci následuje tvůrčí diskuze s fórem školitelů a doktorandů. Diskusi vede recenzent příspěvku.

Doktorand získává zpětnou vazbu ke své práci. Samozřejmostí je možnost navázání neformálních i profesionálních vztahů s kolegy z jednotlivých pracovišť ČR a SR.

Nejlepší práce v každém ročníku doktorského studia může programový výbor ohodnotit udělením "Ceny prof. Jana Hlavičky za vynikající výsledky v doktorském studiu".

Těšíme se na Vaši účast.

Organizační výbor PAD 2012